Informacje

„Ostromiczanie”  –   Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu       – Ryszard Mierzicki
V-ce Prezes           – Halina Czerniak
Skarbnik              – Irena Feretycka
Czł. Zarządu          – Bogusław Słomczewski
Czł. Zarządu          – Stanisław Brylski